Sfeer afbeelding van spelende kinderen

Basisscholen met beschikbare plekken

Is het kwartaal waarin uw kind 3 is geworden voorbij en heeft u uw kind nog niet aangemeld? En is uw kind nog geen 4 jaar? U moet uw kind dan alsnog aanmelden met het aanmeldformulier. U kunt uw kind alleen nog aanmelden bij scholen die na het verdelen van de plaatsen nog plek hebben. Welke dit zijn ziet u in de lijst hieronder. Bij scholen die geen plek meer hebben komt uw kind op de reservelijst.

Deze lijst wordt regelmatig vernieuwd. Elk moment kunnen er kinderen worden geplaatst. Het kan dus zijn dat een school inmiddels al vol is. Er kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend. De plekken worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

School gekozen? Meld uw kind aan met het formulier.

Geboortedatum 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021

Onderstaande scholen hebben nog plek voor kinderen die geboren zijn van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.

 • Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof
 • De Ridderhof
 • Eben-Haëzerschool
 • KBS De Achtbaan
 • KBS de JazzSingel
 • OBS De Klimroos
 • OBS Het Zand
 • OBS Waterrijk
 • Basisschool de Beiaard
 • Basisschool De Regenboog - Regentesselaan
 • Basisschool De Regenboog - Wevelaan
 • Basisschool De Wissel
 • Dr. Bosschool
 • OBS De Koekoek
 • OBS Tuindorp
 • OBS Voordorp
 • Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
 • Paulusschool
 • Boemerang Utrecht
 • De Kleine Vliegenier
 • De Rietendakschool
 • KBS De Pijlstaart
 • Ludgerschool
 • OBS De Cirkel
 • Wijzer aan de Vecht
 • Basisschool de Odyssee
 • Daltonschool Rijnsweerd
 • KBS Montessori Buiten Wittevrouwen
 • KBS Stepping Stones
 • Prof. Kohnstammschool
 • Utrechtse Schoolvereniging
 • Basisschool Joannes XXIII
 • Basisschool Op Dreef
 • de Schakel
 • HAPPY KIDS Basisschool Xperience
 • KBS Johannes
 • KBS Mattheus
 • Marcusschool
 • OBS Overvecht de Klopvaart
 • OBS Overvecht de Watertoren
 • OBS Overvecht Spoorzicht
 • OBS Overvecht, de Gagel
 • Blink
 • De Krullevaar
 • Drie Koningenschool
 • Het Veldhuis
 • IKC De Fonkeling
 • KC Haarzicht
 • Kees Valkensteinschool
 • OBS Vleuterweide
 • Shri Krishna School
 • Sint Bonifatiusschool
 • Willibrordschool
 • 2e Marnixschool
 • Johan de Witt
 • KBS De Catharijnepoort
 • KC Cartesius
 • Kindercampus Molenpark
 • St. Dominicusschool
 • Van Asch van Wijckschool
 • Da Costaschool Hoograven
 • KBS Ariëns
 • KBS De Spits
 • KBS St. Jan de Doper
 • OBS de Klim
 • Op Avontuur
 • Agora Hub 030
 • Anne Frankschool
 • De Olijfboom
 • De Wereldwijzer
 • De Zeven Gaven
 • Gertrudisschool
 • KBS Het Schateiland
 • Lukasschool
 • OBS De Kaleidoskoop
 • OBS De Kleine Dichter
 • OBS De Panda
 • OBS Maasplein

Geboortejaar 2020

Onderstaande scholen hebben nog plek voor kinderen die geboren zijn in 2020.

 • Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof
 • De Ridderhof
 • De Oase 
 • Eben-Haëzerschool
 • KBS De Achtbaan
 • KBS de JazzSingel
 • KC Rijnvliet
 • OBS De Klimroos
 • OBS Het Zand
 • OBS Waterrijk
 • Basisschool de Beiaard
 • Basisschool De Regenboog - Regentesselaan
 • Basisschool De Regenboog - Wevelaan
 • Basisschool De Wissel
 • Dr. Bosschool
 • OBS Voordorp
 • Paulusschool
 • Boemerang Utrecht
 • De Rietendakschool
 • KBS De Pijlstaart
 • Montessori Kindcentrum LEF
 • OBS De Cirkel
 • OBS Jules Verne
 • Wijzer aan de Vecht
 • Basisschool de Odyssee
 • Daltonschool Rijnsweerd
 • KBS Montessori Buiten Wittevrouwen
 • KBS Stepping Stones
 • Prof. Kohnstammschool
 • Utrechtse Schoolvereniging
 • Basisschool Joannes XXIII
 • Basisschool Op Dreef
 • de Schakel
 • HAPPY KIDS Basisschool Xperience
 • Jenaplanschool Cleophas
 • KBS Johannes
 • KBS Mattheus
 • Marcusschool
 • OBS Overvecht de Klopvaart
 • OBS Overvecht de Watertoren
 • OBS Overvecht Spoorzicht
 • OBS Overvecht, de Gagel
 • Blink
 • Drie Koningenschool
 • De Krullevaar
 • Het Veldhuis
 • IKC De Fonkeling
 • Jenaplanschool Zonnewereld
 • KC Haarzicht
 • Kees Valkensteinschool
 • OBS Pantarijn
 • OBS Vleuterweide
 • OMBS de Meander
 • Shri Krishna School
 • Sint Bonifatiusschool
 • Willibrordschool
 • Jenaplanschool De Brug
 • Johan de Witt
 • KBS De Catharijnepoort
 • KC Cartesius
 • Kindercampus Molenpark
 • Openbare Montessorischool Oog in Al
 • St. Dominicusschool
 • KBS Ariëns
 • KBS De Spits
 • KBS St. Jan de Doper
 • OBS de Klim
 • Op Avontuur
 • Agora Hub 030
 • Anne Frankschool
 • De Olijfboom
 • De Wereldwijzer
 • De Zeven Gaven
 • Gertrudisschool
 • KBS Het Schateiland
 • Lukasschool
 • OBS De Kaleidoskoop
 • OBS De Kleine Dichter
 • OBS De Panda
 • OBS Maasplein

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur