Sfeer afbeelding van spelende kinderen

Basisscholen met beschikbare plekken

Is het kwartaal waarin uw kind 3 is geworden voorbij en heeft u uw kind nog niet aangemeld? En is uw kind nog geen 4 jaar? U moet uw kind dan alsnog aanmelden met het aanmeldformulier. U kunt uw kind alleen nog aanmelden bij scholen die na het verdelen van de plaatsen nog plek hebben. Welke dit zijn ziet u in de lijst hieronder.

Deze lijst wordt regelmatig vernieuwd. Elk moment kan er een kind worden geplaatst. Het kan zijn dat een school inmiddels al wel vol is. Er kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend. De plekken worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.

School gekozen? Meld uw kind aan met het formulier.

Geboortejaar 2019

Onderstaande scholen hebben nog plek voor kinderen die geboren zijn in 2019.

Rietendakschool
Boemerang Utrecht
De Kleine Vliegenier
Ludgerschool
Montessori Kindcentrum LEF
obs De Cirkel
Prinses Margrietschool
Wijzer aan de Vecht
Jules Verne

Jenaplanschool De Brug
Johan de Witt
KBS De Catharijnepoort
KC Cartesius
Kindercampus Molenpark
Montessorischool Oog in Al
St. Dominicusschool
Van Asch van Wijckschool

Agatha Snellenschool
Openbare Dalton Basisschool Puntenburg
Openbare Dalton Basisschool Pieterskerkhof
Vrije school Hiëronymusplantsoen

Basisschool De Beiaard
Basisschool De Regenboog - Regentesselaan
Basisschool De Regenboog - Wevelaan
Basisschool De Wissel
OBS Voordorp
Openbare Jenaplanschool Wittevrouwen
Dr. Bosschool
Paulusschool

Basisschool de Odyssee
Daltonschool Rijnsweerd
KBS Montessori Buiten Wittevrouwen
KBS Stepping Stones
Prof. Kohnstammschool
Utrechtse Schoolvereniging
Vrije School Maliebaan

De Schakel
Basisschool Joannes XXIII
Basisschool Op Dreef
Jenaplansschool Cleophas
KBS Johannes
KBS Mattheus
Marcusschool
Obs Overvecht de Klopvaart
Obs Overvecht de Watertoren
Obs Overvecht Spoorzicht
Obs Overvecht, de Gagel

Agora Hub 030
De Olijfboom
Anne Frankschool
De Wereldwijzer
De Zeven Gaven
Gertrudisschool
KBS Het Schateiland
Lukasschool
OBS De Kaleidoskoop
OBS De Kleine Dichter
OBS De Panda
OBS Maasplein

KBS Ariëns
KBS De Spits
KBS St. Jan de Doper
OBS de Klim
Op Avontuur

De Boomgaard
De Oase
De Ridderhof
Eben-Haëzerschool
KBS De Achtbaan
KBS de JazzSingel
KBS Op De Groene Alm
KC Rijnvliet
Montessorischool Arcade
obs De Klimroos
Obs Het Zand
Obs Waterrijk
Vrije school Leidsche Rijn

Basisschool Blink
Basisschool De Fonkeling
De Drie Koningenschool
De Krullevaar
De Sint Bonifatiusschool
De Willibrordschool
Het Veldhuis
Jenaplanschool Zonnewereld
KC Haarzicht
Kees Valkensteinschool
obs Pantarijn
obs Vleuterweide
Shri Krishna School

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur