Sfeer afbeelding van spelende kinderen

Stap 3: verdeling van de plaatsen

De gemeente Utrecht verzamelt alle aanmeldingen van 1 kwartaal in een systeem. Na de laatste dag van het kwartaal worden de plaatsen op de scholen eerlijk verdeeld. Wél is het zo dat er een aantal voorrangsregels zijn.

Heeft de school van uw 1e voorkeur genoeg plaatsen? Dan krijgt uw kind op die school een plaats. Komt uw kind niet op de school van uw 1e keuze, dan kijken we automatisch of de 2e, 3e of volgende school wél plaats heeft. De meeste basisscholen in Utrecht hebben voldoende plaats. Zijn er meer aanmeldingen voor een school dan plaatsen? Dan worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst. Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting.

Voorrang voor kinderen uit de buurt

Uw kind krijgt voorrang op de 4 dichtstbijzijnde scholen in de buurt. De loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de basisscholen bepaalt welke scholen dat zijn. Voorrangsscholen bekijken? Ga naar de kaart. Vul daar het woonadres van uw kind in om uw voorrangscholen te zien.

Bekijk de scholen op de kaart

Er zijn 2 uitzonderingen op de voorrangsregel voor kinderen uit de buurt:

  • Op de stedelijke scholen krijgt elk kind dat in Utrecht woont voorrang. Het maakt daarbij niet uit hoe ver u van de stedelijke school af woont. De stedelijke scholen zijn: Aboe Daoed, Al Arqam, Al Hambra, Basisschool De Wissel, De Fakkel - cultuurprofielschool, Eben-Haëzerschool, KBS Montessori Buiten Wittevrouwen, Montessori Kindcentrum LEF, Nieuwe Regentesseschool, Openbare Dalton Basisschool Puntenburg, Openbare Montessorischool Oog in Al, Shri Krishna School.
  • Scholen die aan de rand van Utrecht staan, geven ook voorrang aan: kinderen die in een buurgemeente wonen en die binnen 1000 meter wonen van de school.

Volgorde van plaatsen verdelen

  1. Zit er al een oudere broer of zus op de school? Dan heeft uw kind voorrang bij plaatsing. Voor broertjes en zusjes is altijd plaats als u ze op tijd aanmeldt. Op tijd is: in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt.
  2. a. Uw kind heeft het advies van het consultatiebureau gekregen om naar de voorschool (VE-indicatie) te gaan. Voordat uw kind 3 jaar is gaat het daar tenminste 4 maanden, 2 dagdelen (8 uur) per week naar toe. Op de school die samenwerkt met de voorschool krijgt u voorrang. Op de kaart met scholen vindt u hierover informatie per school. U kunt dit ook vragen aan de basisschool.
    b. Uw kind gaat al voordat uw kind 3 jaar is, tenminste 12 maanden, 4 dagdelen per week naar een Utrechts kindcentrum (IKC) waar de basisschool van 1e voorkeur deel van uitmaakt. Scholen besluiten per jaar of deze voorrang telt. Op de kaart met scholen vindt u hierover informatie per school. U kunt dit ook vragen aan de basisschool.
  3. Uw kind heeft voorrang op de school, omdat het 1 van de 4 dichtstbijzijnde scholen in de buurt is. Ook kinderen uit de regio krijgen op grensscholen buurtvoorrang. Voorrangsscholen voor uw adres vindt u op de kaart met scholen.

Bekendmaking plekken

De gemeente Utrecht stuurt u 2 weken na het sluiten van de aanmeldperiode een e-mail. Hierin staat welke school plek heeft voor uw kind en hoe u zich kunt inschrijven.

Is uw kind niet geplaatst?

Is het niet gelukt om uw kind te plaatsen op 1 van de scholen van uw keuze? Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld maar 1 of 2 scholen hebt opgegeven en er voor deze scholen te veel aanmeldingen waren. Wij nemen dan contact met u op. U kunt uw kind dan alleen nog aanmelden bij scholen die nog plaatsen over hebben.

Inschrijven

Weet u welke school plaats heeft voor uw kind? Dan kunt u uw kind inschrijven bij de school.

Stap 4: inschrijven

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur