Sfeer afbeelding van spelende kinderen

Stap 3: verdeling van de plaatsen

De gemeente Utrecht verzamelt alle aanmeldingen van 1 kwartaal in een systeem. Na de laatste dag van het kwartaal worden de aanmeldingen eerlijk verdeeld over de beschikbare plaatsen op de scholen. Wél zijn er een aantal voorrangsregels.

De meeste basisscholen in Utrecht hebben voldoende plaats. Heeft uw school van 1e keuze genoeg plek? Uw kind krijgt dan op die school een plaats.

Zijn er meer aanmeldingen voor een school dan plaatsen? Dan worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst. De voorrangregels gelden dus alleen als er meer aanmeldingen dan plekken zijn.

Zijn er daarna nog plaatsen over dan wordt gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Voorrang geeft dus geen garantie op een plek. De loting vindt plaats tussen de aanmeldingen die dezelfde voorrangsregel hebben. Komt uw kind niet op de school van uw 1e keuze, dan kijken we automatisch of de 2e, 3e of volgende school wél plaats heeft.

Volgorde van voorrangregels

 1. 1. Broer/zus voorrang
  Voor broertjes en zusjes is altijd plaats als u ze op tijd aanmeldt. Zit er al een oudere broer of zus op de school van uw 1e keuze én meldt u uw kind aan in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt? Dan heeft uw kind een plek. Broertjes en zusjes voorrang is ook van toepassing op halfbroer en halfzus of stiefbroer en stiefzus ingeschreven op hetzelfde adres.
   
 2. 2. Peuteropvang voorrang (VE-indicatie)
  Zit uw kind op een peuteropvang? Dan kan uw kind voorrang krijgen op de school die samenwerkt met deze peuteropvang. Hiervoor zijn er 3 eisen:
  • Uw kind heeft het advies gekregen van het consultatiebureau, een VE-indicatie, om naar de voorschool of peuteropvang te gaan.
  • Uw kind gaat voordat het 3 jaar is tenminste 4 maanden 2 dagdelen (8 uur) per week naar de voorschool.
  • De voorschool van uw kind werkt samen met de school van uw 1e keuze. Op de kaart met scholen vindt u hierover informatie per school. U kunt dit ook vragen aan de basisschool.
    
 3. 3. Utrechts Kind Centrum voorrang
  Gaat uw kind voordat het 3 jaar is, tenminste 12 maanden, 4 dagdelen (16 uur) per week naar een Utrechts Kind Centrum (IKC) waar de basisschool van 1e voorkeur deel van uitmaakt? Dan heeft uw kind voorrang op de school die samenwerkt met de kinderopvang waar uw kind op zit. Scholen besluiten per jaar of deze voorrang telt. Op de kaart met scholen vindt u hierover informatie per school. U kunt dit ook vragen aan de basisschool.
   
 4. 4. Buurt voorrang
  Kiest u voor 1 of meerdere van de 4 dichtstbijzijnde scholen in de buurt? Dan heeft uw kind voorrang. Voorrangsscholen voor uw adres vindt u op de kaart met scholen. Scholen die aan de rand van Utrecht staan, geven ook buurt voorrang aan kinderen die in een buurgemeente wonen en die binnen 1000 meter wonen van de school.

  Zijn er nog plaatsen over?
  Dan is de volgorde van het verdelen van de plaatsen als volgt. Eerst kinderen met buurtvoorrang die niet op hun 1e voorkeur zijn geplaatst en de school als 2e, 3e,4e 5e,6e,7e 8e, voorkeur hebben. Dan kinderen zonder voorrang, die wonen in Utrecht. Tot slot de aanmeldingen van kinderen die wonen buiten Utrecht.

Uitzondering: stedelijke scholen

Voor de stedelijke scholen maakt het niet uit hoe ver u van de stedelijke school af woont. Na de voorrangsregels 1,2 en 3 loopt het plaatsen anders.

 • Elk kind dat in Utrecht woont krijgt voorrang op de scholen: Al Amana Leidsche Rijn (Al Arqam), Al Amana Overvecht, Al Amana Zuilen (Aboe Daoed), Al Hambra, De Fakkel – cultuurprofielschool, KBS Montessori Buiten Wittevrouwen, Nieuwe Regentesseschool, Openbare Dalton Basisschool Puntenburg, Openbare Montessorischool Oog in Al.
 • Kinderen uit Utrecht én andere gemeenten krijgen evenveel voorrang op de scholen: Basisschool De Wissel, Eben-Haëzerschool, Montessori Kindcentrum LEF, Shri Krishna School, De Vrije School Utrecht, Agora Hub 030.

Uitzondering: stedelijke scholen

Voor de stedelijke scholen maakt het niet uit hoe ver u van de stedelijke school af woont. Na de voorrangsregels 1,2 en 3 loopt het plaatsen anders.

 • Elk kind dat in Utrecht woont krijgt voorrang op de scholen: Al Amana Leidsche Rijn (Al Arqam), Al Amana Overvecht, Al Hambra, De Fakkel – cultuurprofielschool, KBS Montessori Buiten Wittevrouwen, Nieuwe Regentesseschool, Openbare Dalton Basisschool Puntenburg, Openbare Montessorischool Oog in Al.
 • Kinderen uit Utrecht én andere gemeenten krijgen evenveel voorrang op de scholen: Al Amana Zuilen (Aboe Daoed), Basisschool De Wissel, Eben-Haëzerschool, Montessori Kindcentrum LEF, Shri Krishna School, De Vrije School Utrecht, Agora Hub 030.

Elk kind in Utrecht krijgt voorrang op de 4 dichtstbijzijnde scholen in de buurt. De loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de basisscholen bepaalt welke scholen dat zijn. Een systeem berekent de loopafstand met een netwerkkaart (Open Street Maps) met extra wandel- en fietspaden en oversteekplaatsen. Het systeem maakt de berekening van de loopafstand elk jaar opnieuw. Het systeem gaat uit van de ingang van de school of het schoolplein. Het systeem gebruikt voor de woonadressen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Op de kaart staan de voorrangsscholen voor elk adres. Op de kaart kan de afstand vanaf een woonadres tot een school afwijken. De kaart toont de loodrechte afstand.

Dit ligt aan de situatie die van toepassing is:

 • Weet u het nieuwe adres in Utrecht al in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt? U kunt het nieuwe adres bij de aanmelding van uw kind doorgeven. U hebt dan voorrang op de scholen in uw nieuwe buurt in Utrecht.
 • Hebt u uw kind al aangemeld en een plek op een school toegewezen gekregen? Maar blijkt daarna dat u gaat verhuizen? Vul dan een nieuwe aanmelding in met uw nieuwe adres als u naar een school in de nieuwe buurt wilt. Geef ook aan dat uw nieuwe aanmelding in de plaats komt van de vorige aanmelding. Dit kan totdat uw kind 4 jaar is geworden.
  U kunt uw kind alleen nog aanmelden bij scholen die na het verdelen van de plaatsen nog plek hebben. Kijk hiervoor op de lijst van scholen met beschikbare plekken voor het geboortejaar van uw kind. Bij scholen die geen plek meer hebben komt uw kind op de reservelijst.
 • Verhuist u vanuit een andere gemeente naar Utrecht na het kwartaal waarin uw kind 3 is geworden? Vul dan een aanmelding in met uw nieuwe adres. Dit kan totdat uw kind 4 jaar is geworden.
  U kunt uw kind alleen nog aanmelden bij scholen die na het verdelen van de plaatsen nog plek hebben. Kijk hiervoor op de lijst van scholen met beschikbare plekken voor het geboortejaar van uw kind. Bij scholen die geen plek meer hebben komt uw kind op de reservelijst.
 • In Utrecht komen er dagelijks woningen bij. Kunt u op de kaart met scholen uw nieuwe adres niet vinden? Dan staan er voor uw adres nog geen voorrangsscholen in het systeem. Handmatig toevoegen is nodig. Neem hiervoor contact op met het Klantcontactcentrum via nummer 14 030.

De school kan bij de inschrijving vragen om een bewijs van het nieuwe adres

Het schoolbestuur kan bij uitzondering afwijken van de regels. Dit heet een hardheidsclausule. U kunt het schoolbestuur vragen om de hardheidsclausule te gebruiken. Bijvoorbeeld als u vindt dat de regels voor u of uw kind erg nadelig zijn. Let op: het schoolbestuur wijkt alleen af van de regels in een heel bijzondere gevallen. Schoolbesturen bespreken elk jaar met elkaar of ze de hardheidsclausule hebben gebruikt, waarom ze dat hebben gedaan en hoe vaak ze dat hebben gedaan.

Als een groep ouders zich samen aanmeldt, dan heet dat een ouderinitiatief. Soms krijgt een ouderinitiatief voorrang op een bepaalde school via de hardheidsclausule. Ouders doen dit bijvoorbeeld zodat de samenstelling van de school een betere afspiegeling van de buurt wordt, blijft en/of de school een samenstelling krijgt die beter in balans is. De groep ouders moet dan in overleg met de school. Als de school het eens is met de ouders, kunnen de ouders het schoolbestuur vragen om de hardheidsclausule te gebruiken.

Wordt uw kind uitgeloot, dan zet het systeem uw kind automatisch op volgorde op de reservelijst totdat uw kind 4 jaar is. Soms komen er na de loting nog plaatsen vrij. In dat geval neemt de school contact met u op om te overleggen. Na de leeftijd van 4 jaar gaat uw kind van de lijst af. Er wordt niet bekend gemaakt op welke plek op de reservelijst uw kind staat. Scholen hebben zelf geen wachtlijsten of reservelijsten.

Is uw kind 4 jaar of ouder en wilt u dat uw kind naar een andere basisschool gaat, neem dan contact op met de basisschool van uw keuze. De aanmelding loopt niet via het formulier op deze site.

Bekendmaking plekken

Als u het aanmeldformulier heeft ingevuld, krijgt u een e-mail van de gemeente Utrecht. Hierin staat dat de gemeente Utrecht uw aanmelding ontvangen heeft. Op ditzelfde e-mailadres krijgt u bericht welke school plek heeft voor uw kind(eren). U hoort dit binnen 2 weken na het sluiten van de aanmeldperiode.

Is uw kind niet geplaatst?

Is het niet gelukt om uw kind te plaatsen op 1 van de scholen van uw keuze? Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld maar 1 of 2 scholen hebt opgegeven en er voor deze scholen te veel aanmeldingen waren. Wij nemen dan contact met u op.

U kunt uw kind dan alleen nog aanmelden bij scholen die nog plaatsen over hebben. Kijk hiervoor op de lijst van scholen met beschikbare plekken voor het geboortejaar van uw kind. Bij scholen die geen plek meer hebben komt uw kind op de reservelijst.

Is uw kind geplaatst, maar wilt u toch nog wisselen van school?

Vul dan een nieuwe aanmelding in. Geef hierbij aan dat uw nieuwe aanmelding in de plaats komt van de vorige aanmelding. Dit kan totdat uw kind 4 jaar is geworden.

U kunt uw kind alleen nog aanmelden bij scholen die na het verdelen van de plaatsen nog plek hebben. Kijk hiervoor op de lijst van scholen met beschikbare plekken voor het geboortejaar van uw kind. Bij scholen die geen plek meer hebben komt uw kind op de reservelijst.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur