Sfeer afbeelding van spelende kinderen

Waarom deze manier van aanmelden?

Sinds 1 oktober 2021 gaat het aanmelden voor een basisschool op een nieuwe manier. Elk kind maakt, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van voorkeur te komen. Ouders krijgen duidelijke informatie en hulp om een school te kiezen. Er is maar 1 aanmeldformulier en 1 manier om een kind aan te melden. Ouders melden hun kind digitaal aan. Kan dat niet? Dan kunnen ouders op verschillende plekken hulp vragen bij het aanmelden.

Elk kind evenveel kans

De nieuwe manier van aanmelden is open, eerlijk en eenvoudig. De plaatsen op school worden eerlijk verdeeld. Ouders kunnen meerdere voorkeursscholen opgeven. Als het nodig is, wordt er geloot. Alle kinderen uit 1 kwartaal (bijvoorbeeld januari-maart, april-juni) worden in dezelfde periode geplaatst. Ouders weten snel op welke school er plek is. Scholen weten op tijd welke kinderen er bij hen naar school komen.

De gemeente verzamelt alle aanmeldingen in een systeem. Dit systeem verdeelt de plaatsen. Het systeem houdt elke stap bij, zo is altijd terug te zien hoe de plaatsing gegaan is.

Hoe is deze manier van aanmelden tot stand gekomen?

In 2020 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de manier van aanmelden voor de basisschool. Uit het onderzoek bleek dat toen nog niet elk kind evenveel kans had om op een bepaalde school te komen. Ouders wisten niet zeker welke school plek had voor hun kind. Op sommige scholen kregen kinderen voorrang als ouders ze vroeg aanmeldden. Ook hadden de scholen niet allemaal dezelfde regels. Daarom meldden ouders hun kind op meerdere scholen aan. Voor scholen was dat ook vervelend: er waren dubbele aanmeldingen, scholen wisten niet zeker of een aangemeld kind ook echt bij hen op school kwam, de wachtlijsten waren lang door ouders die hun kind al vroeg hadden aangemeld. Dit alles zorgde voor veel extra werk voor de scholen.

De Utrechtse basisschoolbesturen hebben in 2021 samen met de gemeente Utrecht nagedacht over een nieuwe manier om kinderen aan te melden voor de basisschool in Utrecht. Verschillende partijen hebben daarover meegedacht: ouders, mensen die in het onderwijs werken, de gemeenteraad en andere partners in de stad. Ze hebben daarover afspraken gemaakt. Die staan in een samenwerkingsovereenkomst.

Wat doen we met de persoonsgegevens?

We verwerken de informatie uit het aanmeldformulier in een systeem. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de plaatsen te verdelen. De gegevens worden gedeeld met de school van 1e voorkeur en de school waar een kind voorlopig een plaats krijgt. De gegevens worden anoniem gemaakt als kinderen 4 jaar zijn. De gemeente houdt zich bij de verwerking van uw gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Plaatsingsresultaten

 • Geboorteperiode: 1 januari 2021 – 31 maart 2021
 • Totaal aangeschreven kinderen: 995
 • Schatting aanmelding ergens anders: 25
 • Totaal aantal aanmeldingen: 872 (89,9 %)

De schatting is dat 25 van de aangeschreven kinderen zich ergens anders aanmelden. Op een school buiten Utrecht of bij speciaal basisonderwijs.

Plaatsingen

Aantal plaatsingen per voorkeursplek
Omschrijving Aantal Percentage
Voorkeursplek 1 781 89,7%
Voorkeursplek 2 56 6,4%
Voorkeursplek 3 12 1,4%
Totaal in top 3 849 97,5%
Voorkeursplek 4 2 0,2%
Voorkeursplek 5 0 0%
Voorkeursplek 6 0 0%
Aantal plaatsingen totaal 851 97,7%
Niet geplaatst 21

2,3%

Toelichting kinderen niet geplaatst

 • Van de 21 niet geplaatste kinderen komen er 6 van buiten Utrecht. Voor 5 van de 21 kinderen is maar 1 voorkeur opgegeven.
Aantallen scholen/plaatsen
Omschrijving Aantal Percentage
Deelnemende scholen 111  
Aantal plaatsen beschikbaar januari - maart 2024 1.485  
Aantal lege plaatsen na plaatsing 624 42%
Aantal scholen met meer aanmeldingen dan plaatsen 21 18,9%
Aantal scholen met evenveel aanmeldingen dan plaatsen 4 3,6%
Aantal scholen die na het doorplaatsen van kinderen met voorkeur 2-8 vol zijn 3 2,7%
Aantal scholen met nog beschikbare plaatsen 83 74,8%
 • Geboorteperiode: 1 oktober 2020 – 31 december 2020
 • Totaal aangeschreven kinderen: 1024
 • Schatting aanmelding ergens anders: 25
 • Totaal aantal aanmeldingen: 904 (90,5%)

De schatting is dat 25 van de aangeschreven kinderen zich ergens anders aanmelden. Op een school buiten Utrecht of bij speciaal basisonderwijs.

Plaatsingen

Aantal plaatsingen per voorkeursplek
Omschrijving Aantal Percentage
Voorkeursplek 1 794 87,8%
Voorkeursplek 2 61 6,8%
Voorkeursplek 3 19 2,1%
Totaal in top 3 874 96,7%
Voorkeursplek 4 2 0,2%
Voorkeursplek 5 1 0%
Voorkeursplek 6 0 0%
Aantal plaatsingen totaal 877 97%
Niet geplaatst 27

3%

Toelichting kinderen niet geplaatst

Van de 27 niet geplaatste kinderen komen er 10 van buiten Utrecht. Voor 8 van de 27 kinderen is maar 1 voorkeur opgegeven.

Aantallen scholen/plaatsen
Omschrijving Aantal Percentage
Deelnemende scholen 111  
Aantal plaatsen beschikbaar oktober - december 1.486  
Aantal lege plaatsen na plaatsing 598 40%
Aantal scholen met meer aanmeldingen dan plaatsen 18 16%
Aantal scholen met evenveel aanmeldingen dan plaatsen 5 5%
Aantal scholen die na het doorplaatsen van kinderen met voorkeur 2-8 vol zijn 7 6%
Aantal scholen met nog beschikbare plaatsen 81 73%
 • Geboorteperiode: 1 juli 2020 – 30 september 2020
 • Totaal aangeschreven kinderen: 1105
 • Schatting aanmelding ergens anders: 25
 • Totaal aantal aanmeldingen: 959 (88,8%)

De schatting is dat 25 van de aangeschreven kinderen zich ergens anders aanmelden. Op een school buiten Utrecht of bij speciaal basisonderwijs.

Plaatsingen

Aantal plaatsingen per voorkeursplek
Omschrijving Aantal Percentage
Voorkeursplek 1 849 88,5%
Voorkeursplek 2 56 5,8%
Voorkeursplek 3 24 2,5%
Totaal in top 3 929 96,9%
Voorkeursplek 4 6 0,6%
Voorkeursplek 5 0 0%
Voorkeursplek 6 0 0%
Aantal plaatsingen totaal 935 97,5%
Niet geplaatst 24

2,5%

Toelichting kinderen niet geplaatst

Van de 24 niet geplaatste kinderen komen er 9 van buiten Utrecht. Voor 7 van de 24 kinderen is maar 1 voorkeur opgegeven. 4 scholen zijn tussen juli en september 2023 vol met broertjes en zusjes.

Aantallen scholen/plaatsen
Omschrijving Aantal Percentage
Deelnemende scholen 112  
Aantal plaatsen beschikbaar juli - september 1.510  
Aantal lege plaatsen na plaatsing 558 37%
Aantal scholen met meer aanmeldingen dan plaatsen 19 17%
Aantal scholen met evenveel aanmeldingen dan plaatsen 1 1%
Aantal scholen die na het doorplaatsen van kinderen met voorkeur 2-8 vol zijn 7 6%
Aantal scholen met nog beschikbare plaatsen 85 76%
 • Geboorteperiode: 1 april 2020 – 30 juni 2020
 • Totaal aangeschreven kinderen: 994
 • Schatting aanmelding ergens anders: 25
 • Totaal aantal aanmeldingen: 844 (87,10 %)

De schatting is dat 25 van de aangeschreven kinderen zich ergens anders aanmelden. Op een school buiten Utrecht of bij speciaal basisonderwijs.

Plaatsingen

Aantal plaatsingen per voorkeursplek
Omschrijving Aantal Percentage
Voorkeursplek 1 781 92,5%
Voorkeursplek 2 36 4,3%
Voorkeursplek 3 12 1,4%
Totaal in top 3 829 98,22%
Voorkeursplek 4 1 0,1%
Voorkeursplek 5 1 0,1%
Voorkeursplek 6 0 0%
Aantal plaatsingen totaal 813 98,46
Niet geplaatst 13

1,54

Toelichting kinderen niet geplaatst

 • Van de 13 niet-geplaatste kinderen zijn er 4 van buiten Utrecht. Van de 13 niet-geplaatste kinderen hebben 6 kinderen maar 1 voorkeur opgegeven.
Aantallen scholen/plaatsen
Omschrijving Aantal Percentage
Deelnemende scholen 111  
Aantal plaatsen beschikbaar april - juni 2023 1.521  
Aantal lege plaatsen na plaatsing 680 45%
Aantal scholen met meer aanmeldingen dan plaatsen 15 14%
Aantal scholen met evenveel aanmeldingen dan plaatsen 5 5%
Aantal scholen die na het doorplaatsen van kinderen met voorkeur 2-8 vol zijn 2 2%
Aantal scholen met nog beschikbare plaatsen 94 80%

Onderzoek aanmeldproces

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor het Utrechtse aanmeldproces zijn open, eerlijk en eenvoudig. Streefcijfers voor het centrale aanmelden in Utrecht zijn:

 • 80% van de ouders meldt zich op tijd aan in het 1e jaar van de procedure
 • 95% van de ouders krijgt een plaats op de school van 1e voorkeur

Plaatsingsresultaten

 • 80-88% van de ouders meldt hun kind aan in het kwartaal waarin het 3 jaar wordt
 • 95% van de kinderen is geplaatst op de school van 1e voorkeur
 • 99% van de kinderen is geplaatst in de top 3 van voorkeursscholen
 • 0,6% van de kinderen is niet gelijk geplaatst, maar heeft na contact tussen de gemeente Utrecht en de ouders alsnog een plek op een school gevonden

Het 1e jaar in cijfers

 • totale capaciteit plaatsen alle scholen: 6.263
 • aangeschreven kinderen: 4.131
 • aangemelde kinderen: 3.321
 • geplaatste kinderen: 3304 (neemt toe door late aanmeldingen)
 • beschikbare plekken scholen: 2.886

Plaatsing met voorrang

 • Plaatsing met voorrang heeft alleen invloed bij scholen met overaanmeldingen.
 • 44% van de aangemelde kinderen hebben broer/zus voorrang.
 • Van de 3% kinderen met peuteropvang voorrang door een VE-indicatie (gemiddeld 28 per kwartaal) heeft de voorrang voor 1 tot 5 kinderen per kwartaal effect gehad.
 • 45% van de scholen heeft geen samenwerking met een voorschool.

Scholen met overaanmeldingen

 • Er zijn 3 scholen die ieder kwartaal overaanmeldingen hebben. Het gaat hier om scholen in de wijken Leidsche Rijn (1) en Noordoost (2).
 • Per kwartaal heeft ongeveer 10% van de scholen (11 van de 106 scholen) overaanmeldingen. Het gaat hier om scholen in alle wijken op Zuidwest na.
 • 24 scholen verspreid over alle wijken hebben in een jaar in tenminste 1 kwartaal overaanmeldingen.

Beschikbare plaatsen

In alle wijken zijn scholen met beschikbare plaatsen. Gemiddeld 84% van de scholen heeft plaatsen beschikbaar. Alle kinderen kunnen in hun eigen buurt naar school.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur