Sfeer afbeelding van spelende kinderen

Waarom deze manier van aanmelden?

Sinds 1 oktober 2021 gaat het aanmelden voor een basisschool op een nieuwe manier. Elk kind maakt evenveel kans om op de school van voorkeur te komen. Ouders krijgen duidelijke informatie en hulp om een school te kiezen. Er is maar 1 aanmeldformulier en 1 manier om een kind aan te melden. Ouders melden hun kind digitaal aan. Kan dat niet? Dan kunnen ouders de gemeente Utrecht om hulp vragen bij het aanmelden.

Iedereen evenveel kans

De nieuwe manier van aanmelden is open en eerlijk. De plaatsen op school worden eerlijk verdeeld. Ouders kunnen meer voorkeurscholen opgeven.  Als het nodig is, wordt er geloot. Alle kinderen uit een periode worden in dezelfde periode geplaatst. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt.

De gemeente verzamelt alle aanmeldingen van 1 kwartaal in een systeem. Dit systeem verdeelt de plaatsen. Het systeem houdt elke stap bij, zo is altijd terug te zien hoe de plaatsing gegaan is.

Hoe is deze manier van aanmelden tot stand gekomen?

In 2020 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de manier van aanmelden. Uit het onderzoek bleek dat toen nog niet elk kind evenveel kans had om op een bepaalde school te komen. Ouders wisten niet zeker welke school plek had voor hun kind. Op sommige scholen kregen kinderen voorrang als ouders ze vroeg aanmeldden. Of de scholen hadden niet allemaal dezelfde regels. Daarom meldden ouders hun kind op meerdere scholen aan. Voor scholen was dat ook vervelend: er waren dubbele aanmeldingen, scholen wisten niet zeker of een aangemeld kind ook echt bij hun op school kwam, de wachtlijsten waren lang door ouders die hun kind al vroeg hadden aangemeld. Dit alles zorgde voor veel extra werk voor de scholen.

De Utrechtse basisschoolbesturen hebben in 2021 samen met de gemeente Utrecht nagedacht over een nieuwe manier om kinderen aan te melden op een basisschool in Utrecht. Verschillende partijen hebben daarover meegedacht: ouders, mensen die in het onderwijs werken, de gemeenteraad en andere partners in de stad. Ze hebben daarover afspraken gemaakt. Die staan in deze samenwerkingsovereenkomst.

Wat doen we met de persoonsgegevens?

We verwerken de informatie uit het aanmeldformulier in een systeem. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om plaatsen toe te wijzen aan kinderen. De gegevens worden gedeeld met de school van 1e voorkeur en de school waar een kind geplaatst wordt. De gegevens worden vernietigd als uw kind 4 jaar is. De gemeente houdt zich bij de verwerking van uw gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur