Sfeer afbeelding van spelende kinderen

Waarom deze manier van aanmelden?

Sinds 1 oktober 2021 gaat het aanmelden voor een basisschool op een nieuwe manier. Elk kind maakt evenveel kans om op de school van voorkeur te komen. Ouders krijgen duidelijke informatie en hulp om een school te kiezen. Er is maar 1 aanmeldformulier en 1 manier om een kind aan te melden. Ouders melden hun kind digitaal aan. Kan dat niet? Dan kunnen ouders de gemeente Utrecht om hulp vragen bij het aanmelden.

Iedereen evenveel kans

De nieuwe manier van aanmelden is open en eerlijk. De plaatsen op school worden eerlijk verdeeld. Ouders kunnen meer voorkeurscholen opgeven.  Als het nodig is, wordt er geloot. Alle kinderen uit een periode worden in dezelfde periode geplaatst. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt.

De gemeente verzamelt alle aanmeldingen van 1 kwartaal in een systeem. Dit systeem verdeelt de plaatsen. Het systeem houdt elke stap bij, zo is altijd terug te zien hoe de plaatsing gegaan is.

Hoe is deze manier van aanmelden tot stand gekomen?

In 2020 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de manier van aanmelden. Uit het onderzoek bleek dat toen nog niet elk kind evenveel kans had om op een bepaalde school te komen. Ouders wisten niet zeker welke school plek had voor hun kind. Op sommige scholen kregen kinderen voorrang als ouders ze vroeg aanmeldden. Of de scholen hadden niet allemaal dezelfde regels. Daarom meldden ouders hun kind op meerdere scholen aan. Voor scholen was dat ook vervelend: er waren dubbele aanmeldingen, scholen wisten niet zeker of een aangemeld kind ook echt bij hun op school kwam, de wachtlijsten waren lang door ouders die hun kind al vroeg hadden aangemeld. Dit alles zorgde voor veel extra werk voor de scholen.

De Utrechtse basisschoolbesturen hebben in 2021 samen met de gemeente Utrecht nagedacht over een nieuwe manier om kinderen aan te melden op een basisschool in Utrecht. Verschillende partijen hebben daarover meegedacht: ouders, mensen die in het onderwijs werken, de gemeenteraad en andere partners in de stad. Ze hebben daarover afspraken gemaakt. Die staan in deze samenwerkingsovereenkomst.

Wat doen we met de persoonsgegevens?

We verwerken de informatie uit het aanmeldformulier in een systeem. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om plaatsen toe te wijzen aan kinderen. De gegevens worden gedeeld met de school van 1e voorkeur en de school waar een kind geplaatst wordt. De gegevens worden vernietigd als uw kind 4 jaar is. De gemeente houdt zich bij de verwerking van uw gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Rapportage plaatsingsresultaten

 • Geboorteperiode: 1 juli 2019 - 30 december 2019
 • Totaal aangeschreven kinderen: 1088
 • Schatting aanmelding ergens anders: 50
 • Totaal aantal aanmeldingen: 914 (88,05%)

Het verschil tussen de aangeschreven kinderen en aangemelde kinderen komt door kinderen die buiten Utrecht naar school gaan, naar speciaal onderwijs gaan, naar de taalschool gaan of naar een school gaan die niet meedoet met de centrale aanmelding.

Aantal plaatsingen per voorkeursplek
Omschrijving Aantal Percentage
Voorkeursplek 1 869 95,1%
Voorkeursplek 2 33 3,6%
Voorkeursplek 3 5 0,5%
Totaal in top 3 907 99,2%
Voorkeursplek 4 0 0%
Voorkeursplek 5 0 0%
Voorkeursplek 6 0 0%
Aantal plaatsingen totaal 907 99,2%
Niet geplaatst 7

0,8%

Toelichting kinderen niet geplaatst

 • Van de 7 niet-geplaatste kinderen hebben 6 kinderen maar 1 voorkeur opgegeven.
 • Van de niet-geplaatste kinderen met maar 1 voorkeur hebben 5 zich aangemeld bij een school die in kwartaal 3 alleen broertjes en zusjes heeft kunnen plaatsen.
Aantal scholen/plaatsen
Omschrijving Aantal Percentage
Deelnemende scholen 106  
Aantal plaatsen beschikbaar dit kwartaal 1.482  
Aantal lege plaatsen na plaatsing 575 39%
Aantal scholen met meer aanmeldingen dan plaatsen 11 10%
Aantal scholen met evenveel aanmeldingen dan plaatsen 4 4%
Aantal scholen die na het doorplaatsen van kinderen met voorkeur 2-8 vol zijn 1 1%
Aantal scholen met nog beschikbare plaatsen 90 85%
 • Geboorteperiode: 1 april 2019 – 30 juni 2019
 • Totaal aangeschreven kinderen: 1002
 • Schatting aanmelding ergens anders: 50
 • Totaal aantal aanmeldingen: 816 (85,71%)

Het verschil tussen de aangeschreven kinderen en aangemelde kinderen komt door kinderen die buiten Utrecht naar school gaan, naar speciaal onderwijs gaan, naar de taalschool gaan of naar een school gaan die niet meedoet met de centrale aanmelding.

Plaatsingen

Aantal plaatsingen per voorkeursplek
Omschrijving Aantal Percentage
Voorkeursplek 1 776 95,1%
Voorkeursplek 2 29 3,6%
Voorkeursplek 3 4 0,5%
Totaal in top 3 809 99,1%
Voorkeursplek 4 2 0,2%
Voorkeursplek 5 0 0%
Voorkeursplek 6 0 0%
Aantal plaatsingen totaal 811 99,4%
Niet geplaatst 5

0,6%

Toelichting kinderen niet geplaatst

 • Van de niet-geplaatste kinderen hebben 4 kinderen maar 1 voorkeur opgegeven.
Aantallen scholen/plaatsen
Omschrijving Aantal Percentage
Deelnemende scholen 106  
Aantal plaatsen beschikbaar dit kwartaal 1.487  
Aantal lege plaatsen na plaatsing 676 45%
Aantal scholen met meer aanmeldingen dan plaatsen 11 10%
Aantal scholen met evenveel aanmeldingen dan plaatsen 2 2%
Aantal scholen die na het doorplaatsen van kinderen met voorkeur 2-8 vol zijn 1 1%
Aantal scholen met nog beschikbare plaatsen 92 87%
 • Geboorteperiode: 1 januari 2019 – 31 maart 2019
 • Totaal aangeschreven kinderen: 997
 • Schatting aanmelding ergens anders: 50
 • Totaal aantal aanmeldingen: 790 (83,42%)

Het verschil tussen de aangeschreven kinderen en aangemelde kinderen komt door kinderen die buiten Utrecht naar school gaan, naar speciaal onderwijs gaan, naar de taalschool gaan of naar een school gaan die niet meedoet met de centrale aanmelding.

Plaatsingen

Aantal plaatsingen per voorkeursplek
Omschrijving Aantal Percentage
Voorkeursplek 1 747 94,6%
Voorkeursplek 2 30 3,8%
Voorkeursplek 3 10 1,3%
Totaal in top 3 787 99,6%
Voorkeursplek 4 0 0%
Voorkeursplek 5 0 0%
Voorkeursplek 6 0 0%
Aantal plaatsingen totaal 787 99,6%
Niet geplaatst 3

0,4%

Aantallen scholen/plaatsen
Omschrijving Aantal Percentage
Deelnemende scholen 106  
Aantal plaatsen beschikbaar dit kwartaal 1.494  
Aantal lege plaatsen na plaatsing 707 47%
Aantal scholen met meer aanmeldingen dan plaatsen 8 8%
Aantal scholen met evenveel aanmeldingen dan plaatsen 13 12%
Aantal scholen die na het doorplaatsen van kinderen met voorkeur 2-8 vol zijn 2 2%
Aantal scholen met nog beschikbare plaatsen 83 78%
 • Geboorteperiode: 1 oktober 2018 – 31 december 2018
 • Totaal aangeschreven kinderen: 1044
 • Schatting aanmelding ergens anders: 50
 • Totaal aantal aanmeldingen: 800 (80%)

Het verschil tussen de aangeschreven kinderen en aangemelde kinderen komt door kinderen die buiten Utrecht naar school gaan, naar speciaal onderwijs gaan, naar de taalschool gaan of naar een school gaan die niet meedoet met de centrale aanmelding.

Plaatsingen

Aantal plaatsingen per voorkeursplek
Omschrijving Aantal Percentage
Voorkeursplek 1 756 94,5%
Voorkeursplek 2 34 4,3%
Voorkeursplek 3 5 0,6%
Totaal in top 3 795 99,4%
Voorkeursplek 4 0 0%
Voorkeursplek 5 0 0%
Voorkeursplek 6 0 0%
Aantal plaatsingen totaal 795 99,4%
Niet geplaatst 5

0,6%

Toelichting kinderen niet geplaatst

 • Van de niet-geplaatste kinderen hebben 3 kinderen maar 1 voorkeur opgegeven.
 • 2 niet-geplaatste kinderen verhuizen naar een andere woonplaats, voor 2 kinderen hebben we geregeld dat ze naar een school in de buurt konden.
Aantallen scholen/plaatsen
Omschrijving Aantal Percentage
Deelnemende scholen 106  
Aantal plaatsen beschikbaar dit kwartaal 1.750  
Aantal lege plaatsen na plaatsing 955 55%
Aantal scholen met meer aanmeldingen dan plaatsen 6 6%
Aantal scholen met evenveel aanmeldingen dan plaatsen 8 8%
Aantal scholen die na het doorplaatsen van kinderen met voorkeur 2-8 vol zijn 3 3%
Aantal scholen met nog beschikbare plaatsen 89 84%

Jaarlijks onderzoek aanmeldproces

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de Utrechtse aanmeldproces zijn eerlijk, open en eenvoudig. Streefcijfers voor de Utrechtse aanmeldprocedure zijn:

 • 80% van de ouders meldt zich op tijd aan het 1e jaar van de procedure
 • 95% van de ouders vindt een plek op de school van 1e voorkeur

Plaatsingsresultaten

 • 80-88% van de ouders meldt hun kind aan in het kwartaal waarin het 3 jaar wordt.
 • 95% is geplaatst op de school van eerste voorkeur.
 • 99% is geplaatst in de top 3.
 • 0,6% is niet gelijk geplaatst, maar heeft na contact met de ouders alsnog een plek op een school gevonden.

Het eerste jaar in cijfers

 • Totale capaciteit plaatsen alle scholen 6263.
 • Aangeschreven kinderen 4131.
 • Aangemelde kinderen 3321.
 • Geplaatste kinderen 3304 (neemt toe door late aanmeldingen).
 • Beschikbare plekken scholen 2886.

Plaatsing met voorrang

 • Plaatsing met voorrang heeft alleen invloed bij scholen met over-aanmeldingen.
 • 44% van de aangemelde kinderen hebben broer/zus voorrang.
 • Van de 3% kinderen met voorrang voor een VE-indicatie (gemiddeld 28 per kwartaal) heeft de voorrang voor 1 tot 5 kinderen per kwartaal effect gehad.
 • 45% van de scholen heeft geen samenwerking met een voorschool.

Scholen met over-aanmeldingen

 • Er zijn 3 scholen die ieder kwartaal over-aanmeldingen hebben. Het gaat hier om scholen in wijken Leidsche Rijn (1) en Noordoost (2).
 • Per kwartaal heeft ongeveer 10% van de scholen (11 van de 106 scholen) over-aanmeldingen. Het gaat hier om scholen in alle wijken op Zuidwest na.
 • 24 scholen verspreid over alle wijken hebben in een jaar in tenminste 1 kwartaal over-aanmeldingen.

Beschikbare plaatsen

In alle wijken zijn scholen met beschikbare plaatsen. Gemiddeld 84% van de scholen heeft plaatsen beschikbaar. Alle kinderen kunnen in hun eigen buurt naar school.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur