Sfeer afbeelding van spelende kinderen

Stap 4: inschrijving

Als de plaatsen verdeeld zijn, krijgt u een e-mail van de gemeente Utrecht. Hierin staat welke school er plaats heeft voor uw kind. Dan kunt u uw kind inschrijven bij de school.

Het enige wat u nu nog moet doen, is uw kind inschrijven op deze school. U krijgt bericht van school hoe en wanneer u dat doet. Doe het op tijd, want dan weet u zeker dat uw kind ook écht naar deze school toe kan.

In principe heeft uw kind daarna een plek op deze school. De school wil zeker weten dat deze uw kind op de goede manier kan lesgeven. Daarom vraagt de school extra informatie aan u of de school nodigt u uit voor een gesprek. Daarna hoort u binnen 6 weken of uw kind echt naar deze school kan. Past een school niet, dan kijkt u samen met de school naar een passende plek voor uw kind op een andere school.

Een school heeft de verantwoordelijkheid om alle  kinderen een passende plek te bieden. Ook kinderen die extra hulp nodig hebben bij het leren. Dat heet zorgplicht. De school heeft zorgplicht zodra uw kind een plaats heeft gekregen op een school.

Denkt u dat uw kind bijzondere ondersteuning nodig heeft? Bespreek dan met de school waar uw kind geplaatst is welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Soms kan de school deze ondersteuning niet bieden. Dan kijkt u samen met de school naar een andere reguliere of speciale school. Hebt u vragen of wilt u hulp bij het vinden van passend onderwijs? Dan kunt u terecht bij: Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs.

Stap 5: naar school

Uw kind is 4 jaar en gaat naar school. Een spannend moment, zowel voor u als voor uw kind. Samen een broodtrommel en drinkbeker kopen en kennismaken met de juf of meester. Wanneer precies de eerste schooldag van uw kind is, hoort u van de school. Meestal is het ook mogelijk om alvast te wennen op school. We wensen u en uw kind veel plezier in deze nieuwe fase!

Vindt u dat de regels van het aanmelden niet goed zijn toegepast? Dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur van de school waar uw kind een plaats heeft. Dit schoolbestuur gaat aan de slag met uw klacht. Daar zijn regels voor. Die staan in de klachtenregeling van het schoolbestuur. U kunt de klachtenregeling opvragen bij de school.

Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar van de gemeente Utrecht? Dan kunt u online een klacht doorgeven. Wij handelen een klacht meestal binnen 6 weken af.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur