Sfeer afbeelding van spelende kinderen

Stap 4: inschrijven

Als de plaatsen zijn verdeeld, krijgt u een e-mail van de gemeente Utrecht. Hierin staat voor welke school uw kind een voorlopige plaats heeft gekregen. Om de plaats definitief te maken schrijft u uw kind in bij de school.

Pas als u uw kind heeft ingeschreven bij de school is de plaats definitief gemaakt. U krijgt bericht van de school hoe en wanneer u dat doet. Doe dit op tijd om te voorkomen dat de plaats aan een ander kind wordt gegeven.

De school wil zeker weten dat deze uw kind op de goede manier kan lesgeven. Daarom vraagt de school extra informatie aan u of de school nodigt u uit voor een gesprek. Daarna hoort u binnen 6 weken of uw kind echt naar deze school kan. Past een school niet, dan kijkt u samen met de school naar een passende plek voor uw kind op een andere school.

Een school heeft de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende plek te bieden. Ook kinderen die extra hulp nodig hebben bij het leren. Dat heet zorgplicht. De school heeft zorgplicht zodra u uw kind heeft ingeschreven bij de school.

Denkt u dat uw kind bijzondere ondersteuning nodig heeft? Bespreek dan met de school welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Soms kan de school deze ondersteuning niet bieden. Dan kijkt u samen met de school naar een andere reguliere of speciale school. Hebt u vragen of wilt u hulp bij het vinden van passend onderwijs? Dan kunt u terecht bij Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs.

Stap 5: naar school

Uw kind is 4 jaar en gaat naar school. Een spannend moment, zowel uw kind als voor u. Wanneer precies de eerste schooldag van uw kind is, hoort u van de school. Meestal is het ook mogelijk om alvast te wennen op school. We wensen uw kind een fijne tijd op de basisschool!

Vindt u dat de regels van het aanmelden niet goed zijn toegepast? Dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur van de school van uw 1e voorkeur. Dit schoolbestuur gaat aan de slag met uw klacht. Daar zijn regels voor. Die staan in de klachtenregeling van het schoolbestuur. U kunt de klachtenregeling opvragen bij de school.

Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar van de gemeente Utrecht? Dan kunt u online een klacht doorgeven. De gemeente handelt een klacht meestal binnen 6 weken af.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur